Katalog www stránek | Kompletně.cz
Nepřihlášený uživatel | Přihlásit - Registrace

Katalog www stránek portálu Kompletně.cz

69324 překontrolovaných a ručně tříděných odkazů
Kompletně.cz » Katalog » Lidé a společnost Otevírací doba
Velká složka Lidé a společnost
Malá složkaZaměstnání (426)
Malá složkaSvátky, výročí, jmeniny (11)
Malá složkaSociální zařízení (9)
Malá složkaSeznamky (96)
Malá složkaRodina (51)
Malá složkaRestaurace (300)
Malá složkaProblémy a trápení (17)
Malá složkaPolitika (35)
Malá složkaNeziskové organizace (31)
Malá složkaNevysvětlitelné záhady (< 5)
Malá složkaNáboženství (39)
Malá složkaMěsta a obce (167)
Malá složkaMezinárodní organizace (< 5)
Malá složkaMenšiny (< 5)
Malá složkaKriminalita (8)
Malá složkaInstituce a organizace (275)
Malá složkaAnkety a průzkumy veřejného mínění (< 5)

Zobrazuji 226. - 250. odkaz z celkových 314 odkazů v této kategorii Seřadit podle: Abecedy | Data přidání | Kvality

Náhled stránky umyvadlo.info
Umyvadla 10 / 150
Dozvězte se něco více o umyvadlech, věci, kterou denně používáte. Na této stránce se dozvíte, z čeho se umyvadla vyrábějí, jaké jsou jejich druhy a nebo si vyberte své budoucí umyvadlo ve fotogalerii.
Náhled stránky www.sedacisouprava.info
Jak vybrat sedací soupravu? Jako první je nutné zkontrolovat, zda se Vám ve vybrané sedací soupravě dobře sedí. Tvrdost se dá například otestovat jedině tak, že si do křesla na několik minut sednete.
Náhled stránky www.vzorek.info
Vzorek 0 / 150
Vzorek je část nějakého většího celku, která má reprezentovat tento celek. Vzorky (neplést se vzorci, viz vzorce.info) jsou využívány především ve statistice, kdy např. vybereme vzorek populace pro určitý výzkum a s určitou pravděpodobností můžeme tak hovořit o tom, že tento výzkum platí pro celou populaci.
Náhled stránky www.vysilac.info
Vysílač 0 / 150
Vysílač je zařízení, které vysílá určitý signál za účelem přijetí toho signálu druhou stranou (nejčastěji větší skupinou lidí). Vysílačů je mnoho druhů, ale všechny fungují na podobném principu. Máme telefonní vysílače, které nám umožňují příjem telefonního signálu na naše mobilní telefony a následného uskutečnění hovoru, zaslání SMS či příjem internetu.
Náhled stránky www.vyrobek.info
Výrobek 0 / 150
Výrobek je jakákoliv věc, vytvořená člověkem. Za výrobek by tedy nemělo být považováno nic, co je živé a cokoliv, co nevytvořil člověk. Oproti tomu mnoho výrobků jsou původně živé organismy, které se procesem, nazývaným smrt, staly neživými a lze je tedy považovat za věci, tj. i výrobky.
Náhled stránky www.vypraveni.info
Vyprávění 0 / 150
Vyprávění je činnost, při které jedna nebo více osob říká nějakou událost z minulosti rovněž jedné nebo více osobám. Osob, které poslouchají, je většinou víc, než těch, kteří vyprávějí. Při představě vypravěče nás většinou napadne postarší člověk (aby měl co vyprávět), který sedí u ohně a je obklopen větší skupinou lidí, kteří ho napjatě poslouchají.
Náhled stránky www.vypis.info
Výpis 0 / 150
Výpis značí seznam informací, sepsaný do čitelné a přehledné podoby, nejčastější za nějaké časové období. Typickými výpisy jsou bankovní výpisy, obsahující seznam platebních operací, částky připsané ve prospěch účtu a na vrub účtu a jak tomu již bohužel bývá, i poplatky bance. Existují rovněž telefonní výpisy, firemní výpisy apod. Za výpisy se často platí určitá částka.
Náhled stránky www.vybusniny.info
Výbušniny 0 / 150
Výbušniny slouží k provádění vůbuchů. V historii, ale i dnes, se výbuchy používaly především ve vojenství jako forma útoku na nepřítele. První výbušniny vznikaly v Číně v době, kdy došlo k objevu střelného prachu. Ten se však používal především při oslavách pro tvorbu ohňostrojů. Tento zvyk přetrval a především v době Silvestra lze na ohňostroje narazit velmi často.
Náhled stránky www.vybava.info
Výbava 0 / 150
Výbava je seskupení věcí, které jsou potřebné pro nějakou činnost. Např. lékař má ve výbavě stetoskop, instalatér má hasák, horolezec magnézium a počítačový odborník zase svůj notebook. Rovněž se ale říká, že se novomanželům dá např. povlečení na postel do výbavy. Zde jde o výbavu domácnosti. Ta se obecně pokládá za jednu z nejrozsáhlejších. Patří sem talíře, skleničky, hrnky, příbory, hrnce, ...
Náhled stránky www.vortaly.info
Vortály 0 / 150
Vortál je slovo, odvozené od slova portál. Nejde však o portál jako takový, jde o portál tzv. vertikální. Spojením vertikální portál tedy vznikl vortál. Co však dělá z klasického internetového portálu vortál? Jde především o to, že portály jsou plošné, tj. zobrazují informace o nějaké problematice. Oproti tomu vortály tuto problematiku berou jako nosnou a vytváří cestu k jiným, podřízeným tématům.
Náhled stránky www.vlastnik.info
Vlastník 0 / 150
Vlastník je osoba, která něco vlastní. Je však nutno dále definovat vlastnictví. To je dáno jako právní nadvláda osoby nad nějakou věcí. Nelze tedy vlastnit člověka, jelikož člověk je osoba. Oproti tomu můžeme vlastnit zvíře, jelikož zvířata jsou z právního hlediska považována za věci. Vzhledem k tomu, že lidé jsou rovněž zvířata, je tato skutečnost silně matoucí.
Náhled stránky www.vinarstvi.info
Vinařství 0 / 150
Vinařství je věda zabývající se vínem. Zkoumá kvalitu vína, jeho chuťové vlastnosti a stáří. Souhrnným výrazem pro tyto zkoumané parametry jsou tzv. senzorické vlastnosti. Víno je nápoj alkoholický a vyrábí se za pomocí kvašení moštu z hroznového vína. Existují stovky, ba možná tisíce druhů vín, proto se vína dělí do podskupin dle různých parametrů. Podle barvy na bílá, růžová a červená.
Náhled stránky www.vibrace.info
Vibrace 0 / 150
Vibrace lze definovat jako opakovaný pohyb tělesa okolo určité rovnovážné polohy. Přestože mnoho prvků vytváří vibrace, vybral jsem tři zásadní. Vibrace příjemné, vibrace zvláštní a vibrace škodlivé. Příjemné vibrace zná mnoho dívek, jelikož jim slouží k uspokojení ve formě vibračních pomůcek, jako jsou vibrátory nebo různé vibrační kroužky.
Náhled stránky www.veznice.info
Věznice 16 / 150
Věznice je místo, kam se ukládají lidé, odsouzení za nějaký protiprávní čin, aby zde zpytovali svědomí, polepšili se a z hrozby možného návratu se i vyhnuli dalším prohřeškům. Věznice mají různé úrovně ostrahy, dle toho, jací věznové zde pykají za svůj trest. Logicky jde-li o masové vrahy, ostraha je silnější, než u např. padělatelů peněz. Za vězení lze považovat např i vyhnanství nebo galeje.
Náhled stránky www.boty-na-nohy.cz
Vše o sportovní obuvi a jak si vybrat vhodné sportovní boty - běžecká obuv, boty na golf, boty na tenis, boty na fotbal, skateové boty, boty na skate.
Náhled stránky www.verze.info
Verze 7 / 150
Verze je slovní nebo číselné označení produktu pro určení délky jeho vývoje a stav, ve kterém se nachází. S verzemi se setkáváme hlavně u software, kde verze může značit typ vývojového stádia onoho software - alfa verze existuje většinou pouze v rámci společnosti, která provádí její vývoj, beta verze je oproti tomu mnohdy vložena na Internet pro tzv. veřejný beta test, kdy lidé tento produkt zkouší a případné chyby (zamrznutí, pády programu) se zasílají tvůrcům tohoto software.
Náhled stránky www.vedouci.info
Vedoucí 0 / 150
Vedoucí je člověk, který vede lidi, stojící v pracovní hierarchii pod ním. Může vést tedy i jiné vedoucí, kteří vedou jiné vedoucí, kteří vedou až finální pracovníky. Tak to funguje - ti nahoře vědí, co dělat a proto to říkají těm, kteří by jinak nevěděli, co dělat. Ve chvíli, kdy si takový pracovník uvědomí, že by vedoucí práci zastal, může u něj dojít k povýšení nebo si může založit živnost vlastní. Lidé jsou však většinou konzervativní (zůstávají u osvědčených principů) a také neradi přijímají zodpovědnost, což je základní prvek samostatného podnikání.
Náhled stránky www.vecernicek.info
Večerníček je krátký pořad, učený pro děti, aby tyto po jeho zhlédnutí šly spát. Jeho trvání nepřesahuje 10 minut a děj je velmi jednoduchý, často i poučný. Kromě samotného označení těchto večerních pohádek je Večerníčkem pojmenována i postava malého chlapce, jakožto symbolu (maskota) onoho večerníčku, který je zobrazen v úvodní znělce.
Náhled stránky www.uprk.info
Úprk 7 / 150
Úprk je téměř básnický výraz pro označení útěku z nějakého místa. Oproti útěku se neliší pouze faktem, že jde o lyrický termín, ale rovněž lze úprk považovat za slovo důraznější, než je útěk. Typické je spojení "zběsilý úprk". Oproti tomu útěk může být i opatrný, Úprk je pravděpodobně odvozen od slova "uprchnout", jde však pouze o názor autora tohoto textu.
Náhled stránky www.ukazka.info
Ukázka 4 / 150
Ukázka slouží k představení nějaké věci, produktu či jiného subjektu za pomocí zobrazení některé jeho části nebo shrnutí faktů o tomto objektu. Ukázka by neměla zahrnovat veškeré fakty o ukazovaném produktu. Např. ukázka filmu se nazývá trailer a zobrazuje některé útržky z filmu, které naznačí obsah děje a množství grafických a zvukových efektů, aby tak tvůrci nalákali na jeho shlédnutí.
Náhled stránky www.turiste.info
Turisté 0 / 150
Turista je člověk, který navštěvuje různé země a všelijaká místa. Zajímají ho především památky na těchto místech, ale rovněž existují turisté, kteří pouze nakupují v zahraničí zboží, které by ve své zemi nesehnali nebo si pouze chtějí odpočinout u moře.
Náhled stránky www.tresty.info
Tresty 0 / 150
Trest je způsob, jakým dát někomu najevo, že učinil něco špatného. Trest je např. bohužel vzhledem ke skutečnosti, že zvířata neumí mluvit, jedinou možností, jak dát najevo, že nejsme spokojeni s nějakým počinem, který dané zvíře provedlo. Výchova sice může být prováděna kladným způsobem, tj. za dobrý skutek proběhne odměna (např. pamlsek), problémem však je, že zvířata dělají i věci špatné.
Náhled stránky www.tabulka.info
Tabulka 0 / 150
Tabulka je uskupení dat do přehledné formy. První řádek většinou obsahuje popis obsahu buněk, umístěných ve sloupcích pod tímto řádkem a první sloupec na druhou stranu obsahuje popis buněk obsažených v řádcích umístěných napravo od tohoto sloupce. Zajímavým výsledkem je prázdná buňka v prvním řádku a prvním sloupci.
Náhled stránky www.svadeni.info
Svádění 0 / 150
Svádění je proces, při kterém se jedna osoba snaží zaujmout druhou osobu, nejčastěji opačného pohlaví, existují však i výjimky. Při svádění dochází k velmi silným impulsům z jedné strany, oproti seznamování, které je spíše oboustranné a více nevinné. Vzhledem ke složitosti ženské mysli je pro muže svádění velmi obtížné, oproti tomu ženy to mají s muži víceméně jednoduché.
Náhled stránky www.stylovky.info
Stylovky 0 / 150
Za stylovky v tomto informačním věku považujeme elektronická zařízení, která jsou nejen výkonná a splňují účel, ale rovněž se na ně hezky dívá a vytvářejí tak kvalitní módní doplněk. Např. starý půlkilový mobilní telefon dnes již nelze považovat za stylový a jen málokdo by si takový koupil, přestože by jeho cena byla nízká a funkčnost telefonu by byla dostačující....
|< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Další stránka (11) Poslední stránka (13)
Náš katalog obsahuje celkem 69324 odkazů v 1080 kategoriích.
Stránek: 43953 Firem: 25369
Copyright © 2007 - 2017 Kompletně.cz

Nápověda | Napište nám

TOPlist TOPlist